Již 22 let na trhu

Rychlá expedice
po celé ČR

Doprava ZDARMA
od 1500 Kč

Nejširší nabídka
suchých plodů v ČR

Dárky ke každé
objednávce

 

Zásady zpracování osobních údajů


- Správcem vašich osobních údajů je společnost Ořechy a sušené plody s.r.o., se sídlem Čakovec 33, Čakov, PSČ: 373 84, identifikační číslo: 051 91 394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25019 (dále jen „správce“, „my“).

- Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

- Osobní údaje zpracováváme jako správci, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:


- Správce nemá osobu tzv. pověřence.
- Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
- Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: kancelar@ochutnejorech.cz
- Správce provozuje následující web, kde může ke zpracování osobních údajů docházet: www.ochutnejorech.cz
- Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:


Objednávka zboží, plnění ze smlouvy

Co zpracováváme a proč:

- V rámci objednání zboží a plnění ze smlouvy budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:


pro to, abychom vám mohli objednané zboží poskytnout a naplnit tím předmět naší smlouvy.

- Vaše údaje budeme uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu:

- Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje:

- Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Zasílání novinek

- Jak bylo uvedeno i v obchodních podmínkách, na e-mailovou adresu vám můžeme zasílat novinky týkající se naší činnosti, tento postup mám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.

- Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu: kancelar@ochutnejorech.cz nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení odhlásit.

Kontaktní formulář

Co zpracováváme a proč:

- V případě vaší poptávky zboží nebo dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře budeme zpracovávat vaše následující osobní údaje:

pro vytvoření nabídky zboží, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz.

Po jak dlouhou dobu:

- Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, případně po dobu odbavování dotazu, nejdéle však 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Co nám to umožňuje:

- Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě smluvního vztahu nebo jednání o něm.

Cookies

Co zpracováváme a proč:

- Na našich stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:

Po jak dlouhou dobu:

- Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje:

- Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Další informace

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu: kancelar@ochutnejorech.cz Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

- Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také v Google Analytics. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na https://policies.google.com/privacy. V případě souhlasu s marketingovými cookies jsou data návštěvníků zpracována službou Google Signals především za účelem personalizace reklamy.